Tạo USB cài đặt hackintosh

admin

Active member
_Staff
Banned
Có nhiều cách tạo USB cài hackinthosh: cài theo cách recovery theo hướng dẫn của dortania, cài trực tiếp bằng cách burn file cài trên máy Mac, hoặc các phần mềm burn file cài của Mac trực tiếp...

- Đối với các chú em không có máy Mac thì cài đặt theo cách này (recovery):

Nếu có máy Mac thì quá dễ dàng: Ta tạo file cài thông qua terminal trên Mac theo link chính chủ dưới đây:

- Trường hợp không có máy Mac mà chú em muốn burn luôn thì xài app TransMac chẵn hạn

Vào việc:

Sau khi tạo xong USB cài Mac, thì mặc định phân vùng chứa EFI 200Mb nó bị ẩn đi, lúc này chưa đã động hay cài đặt gì được. Ta dùng Partition Wizard mount cái ổ chứa EFI ra và chép EFI của máy mình vào, từ đây việc chỉnh sửa hoàn toàn nằm trong folder EFI này
Để có thể truy cập phân vùng macOS EFI trên Windows, trước tiên chúng ta cần gắn kết nó. Có một số cách để gắn phân vùng EFI, theo tôi cách đơn giản nhất là đặt cho nó một ký tự ổ đĩa.

  1. Cài đặt MiniTool Partition Wizard Phiên bản miễn phí
  2. Mở trình hướng dẫn phân vùng MiniTool
  3. Bấm chuột phải vào phân vùng EFI và bấm Thay đổi chữ cái
    EFI Gán Thư ổ đĩa
  4. Chọn một ký tự ổ đĩa không sử dụng (Tôi đã chọn Z :)
  5. Nhấp vào Áp dụng
  6. Áp dụng các Thay đổi đang chờ xử lý? : Vâng
  7. Bấm OK

Bài sau sẽ là các công cụ để config EFI ...
 
Bên trên