Share Tool Clone Facebook Zuckmail- Elaos

admin

Active member
_Staff
Banned
Share anh em tool ZuckMail clone FB.
Tính năng:
- Proxy
- Random email (domain mình tự set)
- Mỗi proxy 2 account chạy trùng bị block nha ae
Anh em thay list proxy bằng proxy của mình rồi chiến thôi. Ko thay dính checkpoint nha
<
- Ngoài ra mình nhận setup proxy private cho ae ai cần liên hệ luôn nhá
Link: https://transfer.sh/EJ9iSl/ZuckMail.zipCapture 2022-01-30 at 19.46.02.788.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên